Bielska Zadymka Jazzowa

Zadymka to festiwal organizowany od czternastu lat przez środowisko artystyczne skupione wokół Stowarzyszenia Sztuka Teatr. W organizację imprezy zaangażowani są bielscy aktorzy, muzycy, plastycy, fotograficy, dziennikarze przy wsparciu lokalnego samorządu, sponsorów i partnerów festiwalu. Dyrektorem festiwalu jest aktor, reżyser Jerzy Batycki.
W pracach Komitetu organizacyjnego Zadymki udział biorą wybitne postaci polskiego jazzu – Jan Ptaszyn Wróblewski, muzyk, kompozytor i dziennikarz muzyczny oraz Paweł Brodowski, redaktor naczelny „Jazz Forum”.